DIKTI LINE d.o.o. Beograd

DIKTI LINE d.o.o. tel: 011/344-80-85, 344-80-86

Beograd (Vračar) Alekse Nenadovića 24

DIKTI LINE d.o.o. tel: 011/344-80-85, 344-80-86

Beograd (Vračar) Alekse Nenadovića 24

DEVELOP: Produkciona štampa (crno-bela)

Logo

Uređaji DEVELOP

Produkciona štampa (crno-bela)

 

NAPOMENA: Cene u dinarima su sa uračunatim PDV-om. Cene u evrima su bez PDV-a.

  Uređaji DEVELOP
Produkciona štampa (crno-bela)

DEVELOP

Slika

ineo 951

Detaljnije >>

DEVELOP:
Produkciona štampa (crno-bela)

Crno-bela  
Strana u min. (A4, cb / u boji) 95/-
Max DIN format SRA3
Max težina papira (g/m2) 350

DEVELOP

Slika

ineo 1052

Detaljnije >>

DEVELOP:
Produkciona štampa (crno-bela)

Crno-bela  
Strana u min. (A4, cb / u boji) 105/-
Max DIN format SRA3
Max težina papira (g/m2) 350

DEVELOP

Slika

ineo 1250

Detaljnije >>

DEVELOP:
Produkciona štampa (crno-bela)

Crno-bela  
Strana u min. (A4, cb / u boji) 125/-
Max DIN format SRA3
Max težina papira (g/m2) 350

NAPOMENA: Cene u dinarima su sa uračunatim PDV-om. Cene u evrima su bez PDV-a.