DIKTI LINE doo Beograd, Srbija

DIKTI LINE d.o.o. tel: 011/344-80-85, 344-80-86

Srbija, Beograd (opština Vračar) ul. Alekse Nenadovića 24

DIKTI LINE d.o.o. tel: 011/344-80-85, 344-80-86

Srbija, Beograd (opština Vračar) ul. Alekse Nenadovića 24

DEVELOP: Produkciona štampa (u boji)

Logo

Uređaji DEVELOP

Uređaji za kolor (color) produkcionu štampu: ineo+

DEVELOP ineo+ 1060, 1060L, 1070, 8000

 

NAPOMENA: Cene u dinarima su sa uračunatim PDV-om. Cene u evrima su bez PDV-a.

  Uređaji DEVELOP
Produkciona štampa (u boji)

DEVELOP

Slika

DEVELOP ineo+ 1060

Detaljnije >>

DEVELOP:
Produkciona štampa (u boji)

U boji  
Strana u min. (A4, cb / u boji) 60/60
Max DIN format SRA3
Max težina papira (g/m2) 300

DEVELOP

Slika

DEVELOP ineo+ 1060L

Detaljnije >>

DEVELOP:
Produkciona štampa (u boji)

U boji  
Strana u min. (A4, cb / u boji) 60/60
Max DIN format SRA3
Max težina papira (g/m2) 300

DEVELOP

Slika

DEVELOP ineo+ 1070

Detaljnije >>

DEVELOP:
Produkciona štampa (u boji)

U boji  
Strana u min. (A4, cb / u boji) 71/71
Max DIN format SRA3
Max težina papira (g/m2) 300

DEVELOP

Slika

DEVELOP ineo+ 8000

Detaljnije >>

DEVELOP:
Produkciona štampa (u boji)

U boji  
Strana u min. (A4, cb / u boji) 80/80
Max DIN format SRA3
Max težina papira (g/m2) 350

NAPOMENA: Cene u dinarima su sa uračunatim PDV-om. Cene u evrima su bez PDV-a.